Wij zijn Haagse Horeca.nl

Corona zet de horeca branche op zijn kop, de impact is groot, de uitdaging is gigantisch!

Onze standpunten

  • De horecasector en politiek moeten samen toewerken naar een snelle opening van de horeca met beperkende maatregelen waardoor de situatie in de zorgsector onder controle blijft.
  • De horeca en politiek moeten gezamenlijk toewerken naar een horecasector zonder beperkende maatregelen door gefaseerd maatregelen op te heffen, of terug in gebruik te nemen bij overbelasting van de zorgsector.
  • Op lange termijn is voor de horeca de anderhalve meter maatregel niet vol te houden.
  • Het steunpakket van de horeca moet worden gehandhaafd en uitgebreid zolang beperkende regels voor de horecasector gelden.
  • Er moet een noodwet komen die een oplossing biedt betreffende de hoge doorlopende huren van horeca-exploitaties.

Door in fases toe te werken naar een rendabele horeca sector verwachten wij:

  • Een minimum aan faillissementen.
  • Een bijdrage te kunnen blijven leveren aan het politieke beleid om de situatie in de zorgsector onder controle te houden.
  • Een minimum aan baanverlies.
  • Dat de creativiteit van ondernemers, samen met alle reeds opgezette initiatieven, snel tot grote omzet stijgingen zal leiden ten opzichte van het huidige omzetniveau.

Het vooruitzicht is mooi, maar de uitdaging groot!

In fases terug naar normaal en vanouds met als absoluut einddoel: De horeca is weer de verbindende factor van Nederland!

Plan van aanpak heropening Haagse Horeca

Plan van aanpak heropening Haagse Horeca

Check ook onze Facebook en Instagram pagina's.

Contact